• Announcements

  • keethus

   Info   07/26/2017

   Forums tika pārvietots uz jaunu host, atvainojamies par nespēju pieslēgties forumam.

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Today
 2. Los Santos Valdība [Paraugs] Uzņēmuma nosaukums - Kredīts I Uzņēmuma info: Uzņēmuma nosaukums: Uzņēmuma logo (Ja tāds ir): Uzņēmuma juridiskā adrese: Uzņēmuma veids[SIA/IK/AS]: Nepieciešamā summa (10% kredīta likme): Uzņēmuma īpašnieku vārds/partneru: Uzņēmuma saziņas informācija: Tālrunis: E-pasts: II Uzņēmuma īpašnieku/partneru dati Pilnais vārds: Dzimšanas dati: Dzimtā pilsēta, valsts: Deklarētā un faktiskā dzīvesvieta: Telefona numurs: III Pārbaude Vai esat kādreiz sodīts?: Vai Jums ir bijušas parādsaistība?(Summa, laika periods, vai tika atdots, kādam mērķim): Vai Jums ar aizņēmumiem kādreiz ir bijušas grūtības, atdodo tos(Kavējumi.. Iemsls): IV Biznesa Ideja Vismaz 150 vārdu garumā aprakstīta ideja, kāpēc nepieciešama naudu un kur tā tiks ieguldīta. Pielikumā, ko jāsūta uz epastu san@dome.gov ((pm Wingy)) jānorādā sīki un detalizēti līdz pēdējam centam, kur tiks izlietota nauda (transportlīdzekļi - modelis, izmaksas, skaits | Darbinieku algas.. | Telpas - adrese, izmaksas..) V Zvērasts "Es, (vārds, uzvārds), apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apliecinu, ka viss sniegtais info ir pilnīga taisnība. " /Paraksts un tā atšifrējums/ Datums: -Los Santos Dome
 3. Los Santos Valdība [Uzņēmuma reģistrācijas anketa] Uzņēmuma informācija: Uzņēmuma logo (Ja tāds ir): Uzņēmuma nosaukums: Uzņēmuma veids[SIA/IK/AS]: Uzņēmuma īpašnieks un līdzīpašnieki: Uzņēmuma juridiskā adrese: Uzņēmuma pamatkapitāls: Uzņēmuma saziņas informācija Tālrunis: E-pasts: Ar savu parakstu es apliecinu, ka dotā informācija ir patiesa un atbilst reālajai situācijai. Paraksts un datums:
 4. Los Santos Valdība [Aplikācijas paraugs] Uzņemšanas process: 1. Pieteikuma aplikācijas iesūtīšana 2. Intervija I Daļa - Aplikācija 1.Personas informācija 1.1. Pilnais vārds: 1.2. Dzimšanas dati: 1.3. Dzimums: 1.4. Dzimtā pilsēta, valsts: 1.5. Deklarētā un faktiskā dzīvesvieta: 2. Izglītība un iepriekšējā darba pieredze 2.1. Pabeigtās mācību iestādes(no vecākās uz jaunāko): 2.2. Papildus izglītība: 2.3. Iepriekšējā darba pieredze: 2.4. Amats, uz kuru piesakaties: 3. Apliecību pārbaude 3.1. Vai jums pieder derīga San Andreas štata B kategorijas vadītāja apliecība? 3.2. Vai jūs kādreiz esat sodīts? Minēt pārkāpumus sākot no jaunākā: 3.3. Vai jums ir pieder San Andreas štata izsniegta šaujamieroču licence(ja nepieciešama)?: II. Daļa - Motivācijas vēstule 2.1.1. Uzrakstiet vismaz simts vārdus garu motivācijas vēstuli minot iemeslus, kapēc tieši jūs būtu piemērots kandidāts darbam Los Santos valdībā, minot vismaz vairākus spēcīgus argumentus: III Daļa - Zvērasts 3.1.1. "Es, (vārds, uzvārds), apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, zvēru būt uzticīgs San Andreas Štata likumiem un konstitūcijai stājoties Los Santos valdībā, pildot savus pienākumus, apsolu nesaudzēt spēkus.". Pildīt sev uzticētos darba pienākumus pēc vislabākās sirdsapziņas un bez ierunām izpildīt augstākstāvošo darbinieku pavēles.
 5. Los Santos Valdība - Los Santos Prokuratūras nolikums - Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar “Prokuratūras likumu” prokuratūra ir vienota, centralizēta vienas iestādes sistēmas tiesu varas institūcija, ko vada ģenerālprokurors un kuras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā. Prokuratūras iestāžu darbu kontrolē ģenerālprokurors, kas atbilstoši valsts budžeta līdzekļiem nosaka arī to iekšējo struktūru un štatus. Prokuratūra: 1) uzrauga izziņas iestāžu darbu un citu iestāžu operatīvo darbību; 2) organizē, vada un veic pirmstiesas izmeklēšanu( Ja tas iekļauj LSPD darbību, tad izmeklēšanas organizēšanas plāns tiek iesniegts Los Santos Domes vadībai, kura izskata un sniedz nepieciešamās atļaujas autoritātes izvirzīšanai tālākai procedūrai); 3) uzsāk un veic kriminālvajāšanu; 4) uztur valsts apsūdzību; 5) uzrauga sodu izpildi; 6) likumā noteiktajā kārtībā aizsargā personu un valsts tiesības un likumīgās intereses; 7) likumā noteiktajos gadījumos iesniedz prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā; 8) likumā noteiktajos gadījumos piedalās lietu izskatīšanā tiesā. Likumdošanas varas netiešā ietekme uz prokuratūru kā tiesu varas institūciju izpaužas apstāklī, ka: - prokuratūras darbību nosaka Los Santos Domes vadība; - ģenerālprokuroru amatā apstiprina Los Santos Domes vadība; - Los Santos Domes vadība nosaka prokuratūras finansējuma apjomu; - Los Santos Domes vadība ir tiesīga uzdot prokuratūrai pārbaudīt faktu par likuma pārkāpumu; - ģenerālprokuroram ir pienākums ziņot Los Santos Domes vadība par atklātiem būtiskiem likuma pārkāpumiem, kam ir valstiska nozīme. Savukārt, ģenerālprokuroram ir tiesības piedalīties Los Santos Domesun ar Los Santos Domes vadības piekrišanu izteikt savu viedokli jautājumos, kas tieši skar prokuratūras darbību. **Apstiprināts un izdots Los Santos Valdībā** -Ar cieņu Los Santos mērs Willard Striker
 6. Apskatot pieprasijumu esmu nolemis apstiprināt jūsu dorsēšanas pieteikumu, lai uzstādītu forsu, sazinaties ar mani iekš spele.
 7. --Auto Forsēšanas Pieprasijums-- Mehāniķa Vārds uzvārds/persona kas uzstādija: Kostja Williams Auto VIN: 283 Detaļas, kas tika uzliktas: Nosēdināti amartizatori SS no detaļu iegādes: SS no detaļu uzstādīšanas: Links uz dzīves stāstu: Ja uzstādija mehāniķis tad SS ar mehānika statiem[F10]: ***Ja tiks detaļa likta bez mehāniķa, tad būs /chance 40, un ja parādīsies failed, tad auto ātrums tiks uzlikt uz 0km/h un ar viņu nevarēs pārvietoties. Bet ja tiks likts ar mehāniķa palīdzību tad /chance 80 un tad būs lielāka iespēja uzstādīt detaļu pareizi***
 8. Yesterday
 9. Apskatot pieprasijumu, esmu nolemis apstiprināt to, lai uzstādītu turbīnu sazinaties ar mani serverī.
 10. --Auto Forsēšanas Pieprasijums-- Mehāniķa Vārds uzvārds/persona kas uzstādija: Kostja Williams Auto VIN: 283 Detaļas, kas tika uzliktas: ''Komatsu'' Turbīna SS no detaļu iegādes: SS no detaļu uzstādīšanas: Links uz dzīves stāstu: Ja uzstādija mehāniķis tad SS ar mehānika statiem[F10]: ***Ja tiks detaļa likta bez mehāniķa, tad būs /chance 40, un ja parādīsies failed, tad auto ātrums tiks uzlikt uz 0km/h un ar viņu nevarēs pārvietoties. Bet ja tiks likts ar mehāniķa palīdzību tad /chance 80 un tad būs lielāka iespēja uzstādīt detaļu pareizi***
 11. Domāju Ka Dzešat Āra Nav Nekāda Aktivitate (:
 12. Pārdots
 13. TC. Jo netik izrādīta aktivitāte.
 14. TC. pēc paša velmes
 15. Last week
 16. Pārējie SS būs vakarā!
 17. Iskatas Jautri
 18. Meklējam Mājas
 19. Pirmie SS Soryy Nēsmu Pro Edit SS šijos ss negribēju neko daudz editot Tikšanās SS Aprunājamies
 20. Būtu Labi Ja Uzpildītu Topic Lai Intrasantāk Lasīt Nu Tā GL jums
 21. ((izskatās kaf būs labi/jautri,lai veicas))
 22. Aizmirsu Pateikt Ka Topic Nepieder Man Bet Bloo Man Atļāva Izmantot Viņa Topic!
 23. ''Al-Qaeda'' jeb ''ISIS'' Kā tas aizsākās? Viss sākās ar grupējumu ''al-Zarqawi'' kura spēlēja lomu Irākas nemieros deviņdesmito gadu sākumā. Kura ātri sabruka un tādēļ grupējumam nācās pamest Sīriju. Atrodoties arābijas aukšdaļā grupējums cītīgi plānoja misijas nākošos soļus pēc kā sekoja 9/11, Iebrukums Irākā 2003. gada martā, kā arī iejaukšanās Sīrijas Civilajā Karā. Pēc grupas sabrukšanas Sīrijā, grupējums atrada Osamu (Osama Bin Laden) kurš tika nosūtīts uz ASV kopā ar pieciem cilvēkiem. Bin Ladens ASV atrada Muhamedu Atefu (Mohammed Atef) kurs pēctam kļuva par vienu no Bin Laden labajām rokām. Kopā plānojot 9/11 un plānu izstrādājot tikai divās isās tikšanās, plāns tika īstenots. Plāns skāra Washingtonas District apgabalu, Pentagonu, un Ņujorkas brāļu torņus. Šis ir visnozīmīgākais notikums šī grupējuma vēsturē. Kā arī pēdējie notikumi Mančesterā, Parīzē un Briselē, kā arī Londonā. Kas tad īsti ir šī grupējuma misija mūsu pasaulē? Šis gruupējums ir atpazīstams ar teicienu ''Allahu Akbar'', kas nozīmē ''Par Dievu'' vai ''Dievs ir labs!''. Misija tiek pildīta nogalinot nodevīgos karavīrus un izvarojot, aplaupot, nogalinot, kā arī dažviet kanibalizējot civilos. Šis grupējums viss vairāk ir atpazīstams ar ''Be-Heading'' kā jau saprotams no paša nosaukuma. Tā ir galvas nociršana. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Galvas nociršana ir zīme kas parāda ka cilvēks kam tiek tā nocirsta ir nodevis grupējumu viss biežāk paši kareivji. Kopējā misija ir atbrīvot vietu sev un savai ģimenei aizsaulē. Kā kareivji var būt tik drosmīgi? Izrādās ka šī grupējuma kareivji ir viena no fiziski sagatavotākajām armijām pasaulē. Mentāli šie cilvēki ir pa visam parasti cilvēki! Kas tieši šos cilvēkus padara par nezvēriem? Šos cilvēkus par nezvēriem padara viela jeb narkotika ''Keptagons'' (Captagon), šī narkotika piederas pie amfetamīna dzimtas. Kā arī šiem cilvēkiem ģimenes tiek turētas saucamajās nometnēs. Tās tiek spīdzinātas lai kareivji nezaudētu mīkstību un cīnītos par ģimeni. Toties to ģimenes tiek turētas dršībā no ASV kareivjiem. Kas īsti ir Keptagons? Kaptagons ir narkotika kas pilnībā aizmiglo prāta gaišo daļu un izdzēš reakcijas kā bailes un sāpes. Kas ir iemesls kādēļ dažreiz tiek iztērēts pus magazīns līdz zombiji nokrīt no kājām. Keptagons bieži izmantots medicīnā mazās devās palīdz atslābināties. Iespējams pat kāds no jums tās ir lietojies.Toties tablete vai tablete ar pus jau jūs padara par monstru. Ko jūs jūtat kad lietojat šo vielu? Vielu apēdot jeb nosūkājot kā ledeni pirmā stadija ir kā marihuana, nomierinoša. Pēc kā seko aptumsums un tu aizmirsti visu ko zināji, pēc kā seko pārdabiskums. Tu jūties kā nekad, tu jūti ka vari izturēt jebko. Šī viela palielina asinsvadus kas ļauj gaisam ātrāk pienākt muskuļiem. Tas ir iemesls ''Adrenaline Rush'', tu vari skriet ātrāk, reaģēt ātrāk un tā teikt izmantot smadzenes uz visiem simts. Kas būs mūsu nodarbošanās? 1. Nolaupīšanas 2. Kanibālisms (Ar OOC Piekrišanu) 3. Apzagšana. 4. Slepkavības. 5. Terrorakti. Kā varēsiet mums pievienoties? Tikai un vienīgi caur IC, kā arī ar Arābisku vārdu un uzvārdu, tiks pieņemti arī angļu vai citu tautību. Cita OOC informācija. Narkotikas - Amfetamīns tiks RPots kā tiek importēts. Ieroči - Tiks RPoti kā tiek importēts. Kurus pēctam kā mafija pārdosim kapitāla dēļ. Auto - Tiks pirkti. Kā arī ar Staff atļauju importēti. Pārējais. Tas pats kas LM13/MS13, pametot F3 būs iespējams vai tiks veikts CK. Kā arī jebkurā brīdī jūsu personāžs var tikt morgā bez galvas.. Netiks izmantots Osama Bin Laden vārds, hate iemesla dēļ. Nevēlos lai mani heito par to. Adminiem Būs Japrasa Kuras Vietas Varēs Veikt Terroraktus Es atkārtoju to ka ja kāds no biedriem nokliedzas ''Allahu Akbar'', tas nav nekas tuvu CS vai kautkam citam! Vienīgi ja tuvumā ir valdības pārstāvis!
 24. Viss sākās nesenajā 2001. gadā, kad visu Los Santos štatu pāršalca Liela krīze un ar naudām sāka palikt švakāk. Nācās pārdot visu vērtīgo, lai tikai noturētos uz kājām. Bet tad nāca vienam puisim ideja, kā varētu noturēties, bet tad vajadzētu ielīst netīrajā biznesā. Viņš savā biznesa ievilka savus draugus, jo viņam tāpat, kā citiem bija švakāk ar naudu. Puiši visu sāka ar mazām zādzībām. Un kad tika pie pirmās naudas sametās normālam auto, ar kuru varētu bēgt. Un tā laikam ejot auto tika uzlabots un sāka ar vienu auto nepietikt, viņi sāka ievest no ārzemēm automašīnas, tās pa visu Los Santosu izpārdodot, un tā nopelnot naudu jaunām, uzlabotām automāsīnu ķūninga detaļām. Kad jau automašīnas jau tika saķūnētas, viņi iepazina vietējos Ielu sacīkšu braucējus, viņi meiģināja ar viņiem sacensties un ar panākumiem sāka viņus apdzīt... Tad puiši nolēma kad ar to arī varētu pelnīt un tad sākās viņu augšupcelšanās... [[ SS'os būs redzams storya turpinājums ]]
 25. Pieņemts uz pārbaudes laiku.
 1. Load more activity